Hverdagsandagter

Efter nogen tids eksperimenteren  med , hvordan en hverdagsandagt kunne udformes , hvor ofte og på hvilken ugedag, tilbydes der nu fra januar 2017 en halv times hverdagsandagt hver den første tirsdag i måneden

Andagten begynder kl. 17,00 og vil bestå af musik og salmesang, tekstlæsning, bøn og stilhed.

Vi samles i koret, hvor der også er mulighed for at tænde lys

Andagterne ledes af frivillige i samarbejde med sognepræst Elin Hjuler.

Fra januar vil organist Benjamin Friis Nielsen desuden sidde ved kirkens nyligt erhvervede flygel, så vi kan glæde os til musikledsagelse til salmesangen og i øvrigt nyde musikken i det dertil velegnede store kirkerum. .

Hverdagsandagterne er tænkt som et tilbud - ved siden af søndagens gudstjeneste - om en smule ro fra hverdagens og byens travle liv eller blot et hellested midt i ugens gøremål. 

 

Frivilliggruppen/sognepræst Elin Hjuler.