November 2017

KONFIRMATION 2019

 

 i Sct. Catharinæ Kirke, Kalvslund kirke og Obbekær kirke

 

Så er det tid til konfirmandindskrivning. Man bedes bemærke, at der i den følgende oversigt over konfir-mandholdene 2018/2019 er anvendt elevernes nuværende klassebetegnelse, idet skolernes klassesammensæt-ning 2018/2019 endnu ikke er kendt.

I henhold til gældende praksis fordeles børnene efter deres sognemæssige tilhørsforhold. Elever fra andre end de her nævnte sogne, får besked om indskrivning til konfirmationsforberedelse fra deres eget sogn. Hvis man er i tvivl om sit sognetilhørsforhold, kan man indtaste sin adresse på www.sogn.dk og se hvilket sogn man tilhører eller man kan kontakte Ribe Kordegnekontor, tlf. 75420350 (9.00-12.30, tors. tillige 14.30-17.00), ssp@km.dk

Konfirmandundervisningen starter hhv onsdag den 5. september og torsdag den 6. september 2018.


ELEVER MED BOPÆL I SCT. CATHARINÆ SOGN:

Hold 1: Ansgarskolens 6.A samt Ansgarskolens 6.C (elever i 6.C hvis efternavn starter med: A – I)

(Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Ruth Huitfeldt Svendsen. Konfirmeres søndag den 12. maj 2019 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke

 

Hold 2: Ansgarskolens 6.B samt Ansgarskolens 6.C (elever i 6.C hvis efternavn starter med: J – Å)  

(Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Simon Stubkjær. Konfirmeres søndag den 5. maj 2019 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke

                                           

Hold 3: Vittenbergskolens 6.A og 6.B   (Undervisningsdag: torsdag)

Præst: Elin Hjuler. Konfirmeres Store Bededag den 17. maj 2019 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke

 

Hold 4: Elever fra specialundervisningsklasser i Ribe. Undervisningsstart og konfirmation efter aftale. Nærmere

oplysninger kan fås hos Ruth Huitfeldt Svendsen

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ELEVER MED BOPÆL I KALVSLUND SOGN:                

Hold 10: Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Kalvslund sogn   (Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Ruth Huitfeldt Svendsen. Konfirmeres søndag den 28. april 2019 kl. 11.00 i Kalvslund Kirke.

 

 

ELEVER MED BOPÆL I OBBEKÆR SOGN:

Hold 11: Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Obbekær sogn   (Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Ruth Huitfeldt Svendsen. Konfirmeres søndag den 5. maj 2019 kl. 11.00 i Obbekær Kirke.

 

Indskrivning (tilmelding)

 

Vedlagte tilmeldingsskema vedr. Sct. Catharinæ Sogn, Kalvslund Sogn og Obbekær Sogn udfyldes, underskrives og afleveres til:

Ribe Kordegnekontor

Kannikegården

Torvet 15

6760 Ribe

(Spørgsmål omkring aflevering kan rettes til tlf. 75420350 eller ssp@km.dk)

 

Afleveringsfristen er torsdag den 30. november 2017

Hvis man er forhindret i at aflevere inden for tidsfristen, bedes man kontakte vedkommende præst eller Ribe Kordegnekontor.

 

Med venlig hilsen

 

Ruth Huitfeldt Svendsen                  Simon Stubkjær                         Elin Hjuler                         

Tlf. 7543 1156                                  Tlf. 7542 0232                           Tlf. 7542 1612

rhs@km.dk                                       sts@km.dk                                 ehs@km.dk

 

Tilmeldingsskema kan hentes her