November 2019

KONFIRMATION 2021

 

 i Sct. Catharinæ Kirke, Farup, Kalvslund og Obbekær kirke

 

Så er det tid til konfirmandindskrivning. Man bedes bemærke, at der i den følgende oversigt over konfir-mandholdene 2020/2021 er anvendt elevernes nuværende klassebetegnelse, idet skolernes klassesammensæt-ning 2020/2021 endnu ikke er kendt.

I henhold til gældende praksis fordeles børnene efter deres sognemæssige tilhørsforhold. Elever fra andre end de her nævnte sogne, får besked om indskrivning til konfirmationsforberedelse fra deres eget sogn. Hvis man er i tvivl om sit sognetilhørsforhold, kan man indtaste sin adresse på www.sogn.dk og se hvilket sogn man tilhører eller man kan kontakte Ribe Kordegnekontor, tlf. 75420350 (9.00-12.30, tors. tillige 14.30-17.00), ssp@km.dk

Konfirmandundervisningen starter hhv onsdag den 2. september og torsdag den 3. september 2020.

 

ELEVER MED BOPÆL I SCT. CATHARINÆ SOGN:

Hold 1: Ansgarskolens 6.A samt Ansgarskolens 6.C (elever i 6.C hvis efternavn starter med: A – I)

(Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Kevin Asmussen. Konfirmeres søndag den 25. april 2021 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke

 

Hold 2: Ansgarskolens 6.B samt Ansgarskolens 6.C (elever i 6.C hvis efternavn starter med: J – Å)   

(Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Simon Stubkjær. Konfirmeres søndag den 2. maj 2021 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke

                                           

Hold 3: Vittenbergskolens 6.A og 6.B   (Undervisningsdag: torsdag)

Præst: Simon Stubkjær. Konfirmeres Store Bededag den 30. april 2021 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke

 

Hold 4: Elever fra Undervisningscentret i Ribe. Undervisningsstart og konfirmation efter aftale. Nærmere

oplysninger kan fås hos Kevin Asmussen

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ELEVER MED BOPÆL I FARUP SOGN:

Hold 9: Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Farup sogn   (Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Oplyses senere. Konfirmeres søndag den 9. maj 2021 kl. 10.00 i Farup Kirke

 

ELEVER MED BOPÆL I KALVSLUND SOGN:                

Hold 10: Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Kalvslund sogn   (Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Simon Stubkjær. Konfirmeres søndag den 25. april 2021 kl. 11.00 i Kalvslund Kirke

 

ELEVER MED BOPÆL I OBBEKÆR SOGN:

Hold 11: Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Obbekær sogn   (Undervisningsdag: onsdag)

Præst: Kevin Asmussen. Konfirmeres søndag den 2. maj 2021 kl. 11.00 i Obbekær Kirke

 

Indskrivning (tilmelding)

 

Vedlagte tilmeldingsskema vedr. Sct. Catharinæ Sogn, Farup sogn, Kalvslund Sogn og Obbekær Sogn udfyldes, underskrives og afleveres til:

 Tilmeldingsskema

Ribe Kordegnekontor

Kannikegården

Torvet 15

6760 Ribe

 

Tilmeldingsskemaet kan også fremsendes via sikker mail til Ribe Kordegnekontor. Benyt venligst

dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8886

 Tilmeldingsskema

Linket findes også på hjemmesiderne for Sct. Catharinæ Kirke og Ribe Domkirke, vælg ”Konfirmandindskrivning 2020/2021”

 

Spørgsmål omkring aflevering kan rettes til Ribe Kordegnekontor tlf. 75420350 eller ssp@km.dk

 

Afleveringsfristen er fredag den 29. november 2019

Hvis man er forhindret i at aflevere inden for tidsfristen, bedes man kontakte vedkommende præst eller Ribe Kordegnekontor.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

                       Simon Stubkjær         Kevin Asmussen                

 Tlf. 7542 0232           Tlf. 7543 1156                               

 sts@km.dk                  koa@km.dk