Kristen meditation

Meditation forbindes ofte med Østen, men det er også en del af den kristne tradition. I denne gruppe følger vi traditionen efter John Main, som er grundlægger af ”The world community for Christian meditation” med hovedsæde i London. John Main lærte først at meditere i Østen, men søgte derefter tilbage til sine kristne rødder for at genoptage den kontemplative bøn, som Jesu lære indeholder. Denne stille indvendige bønsform stammer fra ørkenfædrene.
Det er enkelt og simpelt at meditere, hvilket ikke er ensbetydende med, at det er let. Det kræver vedholdenhed og disciplin, men efterhånden viser frugterne sig i dagliglivet i form af, at man får lettere ved at prioritere og håndtere dagliglivets udfordringer, og ens liv får gradvist et større og dybere perspektiv.
I meditation ser vi ikke på os selv, vi ser ikke på Gud, men vi kommer til at se klart.

Vi mødes tirsdage i ulige uger kl.19.00-20.15 . Vi samtaler først over bibel- og andre tekster. Derefter følger meditationen, hvor vi følger traditionen efter John Main. Aftenerne ledes af Elin Holm Rasmussen i samarbejde med sognepræst Elin Hjuler.

Sct. Catharinæ kirke tirsdage i ulige uger, undtaget skolernes efterårs- og vinterferie samt  månederne juli , august og december . 

Nye deltagere er altid velkomne og kan bare møde op.

Ingen begivenheder fundet.