Simpelt Overblik

19nov kl. 11:00

Gudstjeneste v/Simon Stubkjær

Gudstjeneste ved Simon T. L. Stubkjær

Drengekoret medvirker

19nov kl. 11:00
26nov kl. 11:00

Gudstjeneste v/Ruth Svendsen

Gudstjeneste ved Ruth Svendsen

26nov kl. 11:00
03dec kl. 11:00

Gudstjeneste v/Simon Stubkjær

Gudstjeneste ved Simon T. L. Stubkjær

i: Sct. Catharinæ Kirke

03dec kl. 11:00
10dec kl. 17:00

De 9 Læsninger v/Simon Stubkjær

De 9 Læsninger med Ribes Drengekor og konfirmander.

i: Sct. Catharinæ Kirke

10dec kl. 17:00
14jan kl. 11:00

Gudstjeneste v/ Simon Stubkjær

 

i: Sct. Catharinæ Kirke

14jan kl. 11:00