Konfirmander 2017/2018

KONFIRMATION 2018

Sct. Catharinæ Kirke, Kalvslund kirke og Obbekær kirke

Konfirmandholdene 2017/2018

Så er det tid til konfirmandindskrivning. Man bedes bemærke, at der i den følgende oversigt over konfirmand-holdene 2017/2018 er anvendt elevernes nuværende klassebetegnelse, idet skolernes klassesammensætning 2017/2018 endnu ikke er kendt.

I henhold til gældende praksis fordeles børnene efter deres sognemæssige tilhørsforhold.

Elever fra andre end de her nævnte sogne, får besked om indskrivning til konfirmationsforberedelse fra deres eget sogn.

Hvis man er i tvivl om sit sognetilhørsforhold, kan man indtaste sin adresse på www.sogn.dk og se hvilket sogn man tilhører.

Undervisning i skoleåret 2017/2018

Opstartsdatoer for undervisning i efteråret 2017 er onsdag d. 6. september og torsdag d. 7. september.


Elever med bopæl i Sct. Catharinæ sogn

Hold 1: Vadehavsskolen afd. Simon Hansens Vej (Ansgar) 6.A undervises af Ruth Huitfeldt Svendsen

Konfirmation Kr. Himmelfartsdag den 10. maj 2018 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke. Undervisning: onsdag

 

Hold 2: Vadehavsskolen afd. Simon Hansens Vej (Ansgar) 6.B + 6.C undervises af Simon Stubkjær.

Konfirmation søndag den 6. maj 2018 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke. Undervisning: onsdag

                                           

Hold 3: Vadehavsskolen afd. Haulundvej (Vittenberg) 6.A og 6.B undervises af Simon Stubkjær.

Konfirmation St. Bededag den 27. april 2018 kl. 11.00 i Sct. Catharinæ Kirke. Undervisning: torsdag

 

Hold 4: Elever fra specialundervisningsklasser i Ribe. Undervisningsstart og konfirmation efter aftale. Nærmere

oplysninger kan fås hos Ruth Huitfeldt Svendsen.

 

Elever med bopæl i Kalvslund sogn 

Hold 10: Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Kalvslund sogn undervises af Ruth Huitfeldt Svendsen

Konfirmation søndag d. 29. april 2018 kl. 11.00 i Kalvslund Kirke. Undervisning: onsdag

 

Elever med bopæl i Obbekær sogn   

Hold 11: Elever fra alle skoler i Ribe med bopæl i Obbekær sogn undervises af Ruth Huitfeldt Svendsen

Konfirmation søndag d. 6. maj 2018 kl. 11.00 i Obbekær Kirke. Undervisning: onsdag

 

Indskrivning (tilmelding)

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i Sct. Catharinæ, Kalvslund og Obbekær Sogn:

Vedlagte tilmeldingsskema udfyldes, underskrives og afleveres/scannes til Ribe Kordegnekontor, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe, mail: anms@km.dk .

 

Afleveringsfrist er onsdag d. 30. november 2016. Hvis man er forhindret i at aflevere inden for tidsfristen, bedes man kontakte vedkommende præst eller Ribe Kordegnekontor.

 

Hvilket sogn tilhører jeg?

Hvis man er i tvivl om sit sognetilhørsforhold, kan man indtaste sin adresse på www.sogn.dk og se hvilket sogn man tilhører. Man er også velkommen til at kontakte Ribe Kordegnekontor, Torvet 15, tlf.7542 0350

(man-fre. kl. 9.00-12.30 samt tors. kl. 14.30-17.00).

 

Med venlig hilsen

 

                                  Ruth H. Svendsen                              Simon T. L. Stubkjær                            

                                      tlf. 75431156                                           tlf. 75420232                                   

                                       rhs@km.dk                                               sts@km.dk                                                                                                                                              (orlov 15/11-16 – 5/2-17)

                                                                                             

Hent tilmeldingsskema:

Word

Pdf