Menighedsråd og udvalg

Formand
Jette Lundahl Jeppesen
Strengevej 11, 6760 Ribe
tlf. 4017 0753
mail: jetteogkjeld@stofanet.dk

Næstformand
Grete Becker Christensen
tlf. 7541 0423 / 6134 6238
mail: g.becker@stofanet.dk

Kasserer
Simon Vedstesen
Tlf. 2962 0232
mail: s.vedstesen@gmail.com

Kirkeværge
Børge Roland Petersen
Tlf. 2165 2769
mail: abrp@stofanet.dk

Kontaktperson
Lene Rasmussen
Tlf. 4238 0579
mail: lekra@stofanet.dk

Karen Thuesen
Tlf. 3116 9440
mail: kathuesen@hotmail.com

Hans Bitsch-Larsen
Tlf. 7542 2404
mail: h_art@hotmail.com

Ivan Andersson Dalsgaard
Tlf. 5124 2474
mail: i.andersson@post.tele.dk

Maria Amtorp
mail: hoveamtorp@hotmail.com

Niels Røjle
Mobil: 61678993
mail: n.p.rojle@icloud.com

Sognepræst
Simon Talbo Linneberg Stubkjær
Bispegade 6, 6760 Ribe
tlf. 7542 0232 
mail: sts@km.dk 

Sognepræst
Kevin Ocksen Asmussen
Torvet 15, 6760 Ribe
tlf. 7543 1156
mail: koa@km.dk

Sognepræst
Elin Hjuler-Sørensen
Farup Kirkevej 6, Kærbøl, 6760 Ribe
tlf. 7542 1612 
mail: ehs@km.dk

Organist/sekretær
Benjamin Friis Nielsen
Torvet 15, 6760 Ribe
tlf. 2130 0231 
mail: bfriisn@gmail.com