MÅLSÆTNINGSFORMULERING for frivillighedspolitikken /  Sct. Catharinæ kirke.

 

Sct. Catharinæ ønsker at være et åbent og favnende fællesskab. Frivillighed er i denne sammenhæng en værdifuld forudsætning for et mangfoldigt og involverende kirkeliv.

 

Frivillige kan løse mange forskellige opgaver, det er derfor vores ønske at alles evner bruges og alles erfaringer kan anvendes.Vi har vedtaget en politik for det frivillige arbejde i menigheden.

 

Hvilke krav er der til de frivillige medarbejdere i kirken:

Vi arbejder ud fra det kristne livs- og menneskesyn, og møder andre mennesker med respekt.

Som frivillig påtager man sig en funktion som kan være af kortere eller længere varighed. Det er den frivillige i samarbejde med kontaktpersonen, der afgør arbejdsområdet og opgaver samt hvor ofte og hvor længe.

 

Som Menighedsråd forventer vi:

At man er åben overfor andre mennesker og deres forskelligheder.

• Det forventes at man er ansvarsbevidst og overholder aftaler.

 Har de kompetencer, der skal til for at udføre de givne opgaver.

Overholde tavshedspligt om de personlige forhold, man måtte få kendskab til.

 

Der underskrives en kontrakt af den frivillige og kontaktpersonen. Dette for at sikre, at politikken er gennemgået og forstået.

 

Den frivillige

Som frivillig får man:

 Et meningsfyldt arbejde sammen med og for andre mennesker.

 Gode og meningsfyldte oplevelser.

Fællesskab med andre frivillige ved kirken.

 Samarbejde med kirkens personale og menighedsrådet.

 Der afholdes et årligt arrangement for de frivillige.

 

Kontaktperson

Kontaktpersonen for de frivillige medarbejdere er udpeget af og blandt menighedsrådet.

Kontaktpersonens opgaver er:

 Gennem indledende samtale at godkende den frivillige.

 I samarbejde med den frivillige at finde opgave- og interesseområder.

 Koordinering af de frivillige. Herunder kontaktperson i tilfælde af forfald eller problemer.

 Kontakt mellem de frivillige og menighedsrådet og Lokal Kirkeudvikling.

 

Forsikring og Børneattest

Som frivillig dækkes man under arbejdet af Folkekirkens Ansvarsforsikring, mens den frivilliges egen ulykkesforsikring dækker i øvrige tilfælde.

Hvis der arbejdes med børn under 15 år kræves der børneattest, som indhentes ved politiet af Menighedsrådet.

 

(Menighedsrådet 8.10. 15).