MÅLSÆTNINGSFORMULERING for gudstjenesterne i Sct. Catharinæ kirke.

Gudstjenesterne vægtes højt Vision:
Sct. Catharinæ er den historisk skæve kirke i Ribe.
Et åbent fællesskab med plads til skæve indfald og sans for skæve vinkler.
En levende kirke, hvor medmenneskelighed, medansvar og medleven er vigtige.
Frivillighed er en nødvendighed
Gudstjeneste i forskellig form vægtes højt.
Undervisning, musik og aktiviteter afspejler sognets mangfoldighed.Målsætning:
1. At fastholde den klassiske gudstjeneste, dens liturgi og salmesang 
med plads til fornyelse
2. At arrangere alternative gudstjenester /andagter Aktivitets- og handleplan:
Der afholdes traditionel højmesse søndag kl. 11,00  på 3 ud af 4 søndage om måneden.
Herudover holdes der ca. 1 gang om måneden eftermiddags/aftengudstjeneste , evt. som korgudstjeneste .
 
På sigt ønskes der børnepasning og/eller børnerum ved de almindelige højmesser Én gang om måneden inviteres til kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten
Desuden kirkefrokost to gange forår og efterår i forbindelse med højmessen. Der afholdes 10 årlige gudstjenester for borgere, der er udviklingshæmmede, heraf 2 gudstjenester i Sct. Catharinæ Kirke .På skift med områdets øvrige sogne afholdes gudstjenester på byens plejehjem Der afholdes i årets løb alternative gudstjenester så som babysalmesangsafslutning, afslutning for minikonfirmander , dåbstræf, småbørnsgudstjenester, familiegudstjenester. De 9 læsninger og juleafslutninger for skole og institutioner.
 
Der tilbydes dåbsgudstjeneste den første lørdag i måneden.Sammen med domsognet og de små sogne omkring Ribe (Seem, Kalvslund, Obbekær, Farup) afholdes friluftsgudstjeneste 2. pinsedag.Der afholdes adventsaftensang de 4 onsdage i adventstiden kl. 17,00, hvilket. præster og organist står for.
En del af året afholdes der hver anden onsdag en kort hverdagsandagt. Disse står en gruppe under Kristen Meditation for sammen med en af præsterne. I konfirmand-forberedelsestiden er der i ulige uger andagt i Catharinæ Kirke og i lige uger i Domkirken onsdage og torsdage kl. 08.00-08.20
(Menighedsrådet d. 1.10.14)