Vision

Endelig visionsformulering – vedtaget på rådsmødet d. 1.10. 14 Sct. Catharinæ kirke er den historisk skæve kirke i Ribe.


Et åbent fællesskab med plads til skæve indfald og sans for skæve vinkler
En levende kirke, hvor medmenneskelighed, medansvar og medleven er vigtige
Frivillighed er en nødvendighed
Gudstjeneste i forskellig form vægtes højt
Undervisning, musik og aktiviteter afspejler sognets mangfoldighed