Tumlinge-salmesang

Mange forældre kender allerede babysalmesang, der henvender sig til de helt små.

Tumlingesalmesang er for de lidt større børn, 1 – 3 år. Sct. Catharinæ kirke inviterer til fire torsdage i efteråret, hvor der vil blive danset, klappet og sunget til salmer, børnesange og gode rim og remser. Ikke kun forældre og deres småbørn, men også bedsteforældre er velkomne med deres små børnebørn.

Tumlingesalmesangen varer 35-40 min. Den ligger torsdagene d. 5. og 19. okt. samt 2. nov.
Vi begynder kl. 16:15.

Torsdag d. 9. nov. kl. 16:15 holder vi en småbørnsgudstjeneste.
Der er ingen tilmelding, men evt. mere info hos sognepræst Elin Hjuler, ehs@km.dk