Tumlinge-salmesang

Mange forældre kender allerede babysalmesang, der henvender sig til de helt små.

Tumlingesalmesang er for de lidt større børn, 2- 6 år . Der vil blive danset, klappet og sunget til salmer, børnesange og gode rim og remser. Ikke kun forældre og deres småbørn, men også bedsteforældre er velkomne med deres små børnebørn.

Tumlingesalmesangen varer 35-40 min. Den ligger torsdage og begynder kl. 16:15.

Datoer for efteråret 2018 udmeldes senere.

Der er ingen tilmelding, men evt. kontakt til sognepræst Elin Hjuler, ehs@km.dk